Σύνδεση  \/ 

Δραστηριότητες

Καλοκαίρι 2015, Αμερικάνικη Γεωργική Σχολή

24/04/2015 – 28/06/2015, Παιδικό Μουσείο Θεσσαλονίκης

22/04/2015 – 24/06/2015 (10 συναντήσεις), Παιδικό Μουσείο Θεσσαλονίκης