Σύνδεση  \/ 

Δραστηριότητες

24/04/2015 – 28/06/2015, Παιδικό Μουσείο Θεσσαλονίκης

29 Αυγούστου 2014 - 31 Ιουλίου 2015, Ιχθείς

Καλοκαίρι 2015, Αμερικάνικη Γεωργική Σχολή