Σύνδεση  \/ 

Δραστηριότητες

24/04/2015 – 28/06/2015, Παιδικό Μουσείο Θεσσαλονίκης

Καλοκαίρι 2015, Αμερικάνικη Γεωργική Σχολή

Δευτέρες 17:30 -18:30 (16/3, 23/3, 30/3, 6/4), Books & Toys

29 Αυγούστου 2014 - 31 Ιουλίου 2015, Ιχθείς

22/04/2015 – 24/06/2015 (10 συναντήσεις), Παιδικό Μουσείο Θεσσαλονίκης